Tag Archives: kinh nghiệm sử dụng điều hòa

Kinh nghiệm tránh mất tiền khi chọn mua hoặc bảo dưỡng điều hòa

Bản thân mình và người thân cũng từng là nạn nhân của một số nhân viên lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa nhẫn tâm. Ngoài chi phí tiền công, mình dã phải trả một số tiền không nhỏ cho phí vật tư thừa thãi mà thợ sửa điều hòa vẽ ra. Vì vậy, […]

Kinh nghiệm tránh mất tiền khi mua hoặc bảo dưỡng điều hòa

Bản thân mình và người thân cũng từng là nạn nhân của một số nhân viên lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa nhẫn tâm. Ngoài chi phí tiền công, mình dã phải trả một số tiền không nhỏ cho phí vật tư thừa thãi mà thợ sửa điều hòa vẽ ra. Vì vậy, […]